מילון מונחים לאימוני ריצה:
 • W/U חימום
 • M/S תרגיל עיקרי
 • C/D שחרור
 • Ae אנאירובי
 • AT או LT  – סף אנאירובי
 • VO2max צריכת חמצן מירבית
 • CAP קיבולת אירובית – A או אנאירובי – Ae
 • vLT מהירות / קצב    בסף
 • RHR דופק מנוחה
 • MHR דופק מקסימלי
 • HRM  – מציג דופק לב.
 • St/Pm  צעדים לדקה.
 • Min/Km  – דקות לקילומטר.
 • Drill  – תרגיל.
 • UH  – במעלה ההר/עלייה.
 • DH  – בירידה.
 • PB  – הזמן האישי הטוב ביותר.
 • LSD מרחק איטי וארוך.
 • W וואט.
 • Km/h ק"מ לשעה.
 • AVG  ממוצע.
 • MAX מקסימום.
 • EZ קל.
 • R מנוחה.
 • RI מנוחה בין אינטרוואלים.
 • PA קצב.
 • INT אינטרוואל.
 • REP חזרות.
 • PYR פירמידה.
 • PM   מד כוח.
 • XT קרוס טריינינג – אימון שטח.
 • Zone1 – Z1  או זון 1.
 • ' / Min דקות.
 • " / Sec. – שניות.
 • h שעות.
 • ANT קדמי.
 • POST אחורי.
 • MED מרכזי.
 • LAT צידי.
 • .TE טמפו.
 • AET סף אירובי.
 • Strides – ריצה מתגברת בה למהירות הרגליים חשיבות ראשית. קצב תנועת הרגליים צריך להיות גבוה.
 • Desc 1-3  – קצב ריצה מתגבר לכל מקטע כאשר: 1 קל, 2 מתון, 3 מהיר.
 • Fa/lk –  ריצת פארטלק זוהי ריצה קבועה בקצב משתנה. הקצבים יכולים להיות אירוביים עם מספר חזרות של קצבים מהירים יותר וכמו כן הקצב יכול להיות אנאירובי עם מקטעים מהירים יותר וכאלה שיהיו אירוביים.